Otwórz menu

OŚWIADCZENIE ODBIORU DZIECKA

Terminy

Terminy

według harmonogramu zamieszczonego w Active Now

Płatności

Płatności

według informacji zamieszczonej w Active Now

(zajęcia 1x w tygodniu – 50 zł / dziecko / miesiąc

zajęcia 2x w tygodniu – 75 zł / dziecko / miesiąc)

Opis zajęć

Opis zajęć

OŚWIADCZENIE sezon 2023/2024

WYPEŁNIAJĄC NIEBIESKI FORMULARZ NA STRONIE www.przemienieccy.pl/oswiadczenie-odbioru-dziecka/ wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (dane podane w zgłoszeniu poprzez platformę Active Nov) w zajęciach tanecznych/baletowych/gimnastycznych prowadzonych przez Szkołę Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy na terenie placówki przedszkolnej. Zajęcia prowadzone będą zgodnie
z harmonogramem podanym w panelu ACTIV NOW. Zobowiązuję się do punktualnego odbioru dziecka
z zajęć.

Podczas zajęć (od momentu odbioru dziecka z grupy przedszkolnej do zakończenia zajęć) powierzam opiekę nad moim dzieckiem INSTRUKTOROWI SZKOŁY TAŃCA I WDZIĘKU B&W PRZEMIENIECCY.

Deklaruję się do osobistego odbioru dziecka bezpośrednio po zakończeniu zajęć. Dodatkowo upoważniam do odbioru mojego dziecka osoby wymienione w OKIENKU „MASZ PYTANIA”  – PODAJĄC IMIĘ, NAZWISKO ORAZ PESEL OSOBY UPOWAŻNIONEJ.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Tańca i Wdzięku S.C. Barbara Przemieniecka, Wojciech Przemieniecki, ul. Jaroszyka 3, 10-687 Olsztyn.
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy dotyczącej prowadzenia zajęć.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.
 3. Klient podaje dobrowolnie dane osobowe w celu podpisania umowy.

Zapisz się na zajęcia - OŚWIADCZENIE ODBIORU DZIECKA


  Szkoła Tańca i Wdzięku
  B&W Przemienieccy

  ul. Jaroszyka 3, Olsztyn (JAROTY)

  Studio Tańca Warszawska66
  Dance Station

  al. Warszawska 66a, Olsztyn (PODGRODZIE)

  Social media

  Zamknij menu