Otwórz menu

KARTY KLIENTA

Regulamin Karty Klienta

.

Karta jest własnością Szkoły Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy
oraz Studio Tańca Warszawska66 Dance Station.

.

1. Kartę klienta może otrzymać każdy, kto zapisze się na kurs tańca i opłaci pełny karnet miesięczny (akcje promocyjne oraz warsztaty nie są liczone jako karnet).

2. Karta jest ważna od października 2016 do czerwca 2017 r. Uzyskane znaczki nie przechodzą na kolejny sezon taneczny.

3. Kursanci uczestniczący w kilku różnych kursach/ na kursach w dwóch szkołach otrzymują wyłącznie jedną kartę.

4. Kartę należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem. Karty bez podpisu nie będą honorowane przez szkołę oraz partnerów programu.

5. Warunkiem otrzymania znaczka jest przedłożenie karty klienta w momencie wnoszenia opłaty za kurs. W przypadku opłaty przelewem kartę należy przedłożyć na pierwszych zajęciach
po dokonaniu płatności pokazując potwierdzenie przelewu.

6. Karnet miesięczny wykupiony na 1 kurs jest równoznaczny z jednym znaczkiem, 2 karnety dwa znaczki, itd.

7. Warunkiem otrzymania zniżki jest zebranie odpowiedniej liczby znaczków, okazanie podpisanej karty i dokumentu tożsamości.

8. Uzyskana zniżka utrzymuje się do przekroczenia kolejnego progu.

9. Liczba zebranych znaczków decyduje o przynależności do grupy zniżkowej:

-grupa zniżkowa Brown do 4 znaczków–> brak zniżek

-grupa zniżkowa Silver od 5 do 12 znaczków—> 10 % zniżki na karnet miesięczny

-grupa zniżkowa Gold od 13 do 20 znaczków–> 15 % zniżki na karnet miesięczny

-grupa zniżkowa Diamond od 21 znaczków–> 20 % zniżki na karnet miesięczny

10. Otrzymane zniżki przysługujące w ramach karty klienta nie łączą się z innymi obwiązującymi
w szkole tańca ( Poleć znajomego do tańca, karta dużej rodziny, studenci na parkiecie itp.).

.

DODATKOWY PROGRAM BONUSOWY:

11. Każdy posiadacz Karty klienta oprócz korzystania z przysługujących mu zniżek na zakup karnetów miesięcznych, dodatkowo za okazaniem karty może korzystać z bonusów/rabatów
u parterów Szkoły Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy oraz Studia Tańca Warszawska66 Dance Stadion.

12. Lista parterów oraz lista bonusów i rabatów znajduje się w recepcji Szkoły Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy oraz Studiu Tańca Warszawska66 Dance Stadion.

13. Uczestnik programu korzysta z usługi we wskazanej lokalizacji Partnera Programu. Uczestnik samodzielnie nawiązuje kontakt z Partnerem Programu w celu umówienia miejsca i terminu realizacji usługi.

14. Użytkownicy korzystający z kart mulitisport, benefit, fit profit mają możliwość otrzymania karty klienta, ale zebrane przez nich znaczki nie są wymieniane na zniżki w szkole tańca,
a wyłącznie na rabaty u naszych partnerów. W przypadku tej grupy znaczki przyznawane są
na koniec miesiąca, wyłącznie osobom, które miały 100% obecności w danym miesiącu
na zajęciach.

15. Uczestnicy grup sportowych mają możliwość otrzymania karty klienta, ale zebrane przez nich znaczki nie są wymieniane na zniżki w szkole tańca (ponieważ zniżki nie łączą się),
a wyłącznie na rabaty u naszych partnerów.

16. Każda karta klienta ma przyporządkowany numer. Kartę należy zwrócić do Szkoły Tańca z momentem rezygnacji z zajęć.

.

*Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy oraz Studio Tańca Warszawska66 Dance Station zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu w każdym momencie.

.

.

Zniżki u poszczególnych parterów:

 

Partnerzy - zni+-kiii-1

.

.

.

.

.

.

 

Szkoła Tańca i Wdzięku
B&W Przemienieccy

ul. Jaroszyka 3, Olsztyn (JAROTY)

Studio Tańca Warszawska66
Dance Station

al. Warszawska 66a, Olsztyn (PODGRODZIE)

Social media

Zamknij menu